Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska z siedzibą przy ul. Kwiatowej 3, 88-160 Kołodziejewo, Polska, jako Administrator danych strony www.olejarniakolodziejewo.pl, dba o ochronę danych osobowych swoich klientów, stosując rozwiązania technologiczne zapobiegające przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników. Poniżej zapisana polityka prywatności przedstawia informacje jakie dane na temat Użytkowników są gromadzone, w jakim celu wykorzystywane oraz gdzie mogą zostać udostępnione.

Aktem prawnym, zgodnie z którym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Na stronie sklepu  www.olejarniakolodziejewo.pl podczas dokonywania zakupów Użytkownik ma złożenia zamówienia poprzez wcześniejszą rejestrację lecz ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności rezerwacji. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcji dodatkowych. Dane osobowe Użytkowników mogą być również zbierane w celu odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem www.olejarniakolodziejewo.pl niezależnie od formy, przesyłania informacji marketingowych oraz przy okazji organizowania konkursów.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych przypadkach jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podczas dokonywania zakupu produktów podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy obsługujące płatności, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez www.olejarniakolodziejewo.pl do czasu odwołania zgody przez Użytkownika. Wyjątkiem jest udział w konkursie, w takim przypadku okres przetwarzania danych zostaje ograniczony do czasu trwania akcji oraz jej rozliczenia (nie wyłącza to prawa do odwołania zgody, a tym samym rezygnacji z udziału w konkursie, w dowolnym momencie). Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące stronę www.olejarniakolodziejewo.pl, dostawcy usług marketingowych, firmy obsługujące płatności, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie konkursu, firmy wysyłkowe, firmy księgowe.

Każdy Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w czasie wystawiania opinii o produktach są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę www.olejarniakolodziejewo.pl

Usunięcie konta użytkownika

Każdemu Użytkownikowi który zarejestrował się na stronie www.olejarniakolodziejewo.pl przysługuje prawo do usunięcia konta w tym celu może w dowolnym momencie przesłać informację o decyzji usunięcia konta wraz ze wszystkimi danymi, założone konto zostanie usunięte natychmiast lub po zrealizowaniu wszystkich zobowiązań.

Komentarze Klientów

Komentarze umieszczane przez Użytkowników pod produktami oraz oceny sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska. Komentarze oraz oceny sklepu mogą zostać użyte do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska  nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe umieszczone przez Użytkowników w komentarzach.

Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy www.olejarniakolodziejewo.pl używa nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zabezpieczają prywatność użytkowników. Rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne dobierane są pod kątem celu, zakresu, charakteru oraz kontekstu przetwarzania  danych osobowych.

Dane zbierane o Klientach

Gromadzone dane ograniczamy do minimum, które niezbędne jest dla realizacji celu przetwarzania.

Rejestracja użytkownika – podczas rejestracji należy podać dane osobowe, e-mail oraz hasło.

Podanie danych podczas realizacji zakupu – imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu

Automatyczne zbieranie danych

Wizyta na stronie internetowej www.olejarniakolodziejewo.pl powoduje automatycznie zapisywanie numer IP używanego komputera.

Sposób wykorzystywania danych osobowych klientów

Dane osobowe użytkowników zbierane poprzez sklep internetowy www.olejarniakolodziejewo.pl wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji.

W celu realizacji zamówienia Dane Klienta mogą zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.

Wyrażenie zgody Klienta  na wysyłanie informacji handlowych oraz marketingowych umożliwia nam wykorzystywanie Danych Klienta w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przesyłanie  informacji handlowych oraz marketingowych.

Dane które zbierane są automatycznie o każdym użytkowniku mogą zostać użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podczas kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zostanie naruszony Regulamin naszego sklepu lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkowników mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Korzystamy z narzędzi wspierających bieżącą działalności.Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Sposób kontaktowania się z klientem

Z użytkownikiem, który dokonał transakcji zakupu produktów, możemy kontaktować się za pomocą e-mail lub telefonicznie.

Sposób wykorzystania ciasteczek (ang. cookies)

Pliki cookies to dane zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika a także narzędzia do sporządzania danych na temat popularności strony internetowej. Działają na zasadzie bezimiennej identyfikacji. Jeśli zostały podane dane osobowe Pliki cookies mogą je również zawierać. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera. Dane plików cookies są przez nas chronione. Informacje z plików cookies wykorzystywane są w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do zainteresowań Klienta .

Pliki cookies można wyłączyć poprzez stosowaną przeglądarkę stron internetowych. Wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

Zasady bezpieczeństwa

Użytkownik po zakończeniu korzystania z usług www.olejarniakolodziejewo.pl powinien się wylogować  w celu uniemożliwienia korzystania z konta osobą mogącym mieć dostęp do komputera. Sugerujemy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas logowania do konta.

Postanowienia końcowe

Gromadzone dane są przetwarzane zgodnie z określonymi celami w niniejszej Polityce Prywatności przez okres niezbędny do realizacji celu oraz w czasie potrzebnym do załatwienia wszystkich spraw związanych z zabezpieczeniem interesu Administratora danych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy wysyłać poprzez e-mail olejarniakolodziejewo@gmail.com lub listownie na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska ul. Kwiatowej 3, 88-160 Kołodziejewo