Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez OlejarniaKolodziejewo.pl.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – kliknij i pobierz

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)